Uslovi korišćenja sajta | Niš Nekretnine

Uslovi korišćenja sajta www.nis-nekretnine.com

Uslovi korišćenja sajta www.nis-nekretnine.com


Korišćenjem sajta “nis-nekretnine.com” ili negovih servisa (u daljem tekstu "sajt"), pristajete na određene uslove i pravila (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja") koji su navedeni u daljem tekstu. Zadržavamo pravo da uslove korišćenja menjamo s vremena na vreme, bez najave. Molimo vas da s vremena na vreme posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama.


Pregled i pretraživanje sajta

Pregled ponuda nekretnina sa sajta je slobodan, ne zahteva nikakvu novčanu naknadu od krajnjih korisnika.

Ponude sa sajta se mogu koristiti isključivo za lične potrebe i ne mogu se u druge svrhe koristiti.

Ponude izložene na sajtu, agencije mogu koristiti i u cilju prezentacije klijentima, samo pod uslovom da koriste svoje ponude (prezentacija ponude drugih agencije ili ponuda iz oglasa nije dozvoljena).

Štampanje ponuda i detalja sa sajta se dozvoljava uz poštovanje prethodno navedenih uslova.

Za tačnost podataka iz agencijske ponude garantuje agencija koja daje ponudu. Ni pod kojim okolnostima sajt nije odgovoran za tačnost podataka.

Za tačnost podataka iz privatne ponude (oglasi)  garantuje lice koje je postavilo oglas. Ni pod kojim okolnostima sajt nije odgovoran za tačnost podataka.

Svi tekstovi na sajtu u vidu novinskih članaka ili saveta pripadaju trećem licu, te sajt nije odgovoran za tačnost podataka u ovim tekstovima.

Sajt može da promeni ili ukine servise s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, uključujući pravo da ukine servise sa najavom ili bez nje, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu.Postavljanje oglasa

Svoje oglase, korisnici mogu postaviti direktno na sajt ili nas mogu kontaktirati putem telefona prikazanih u kontakt informacijama na sajtu.

Pravo postavljanja oglasa imaju korisnici sajta (fizička lica).

Ne dozvoljava se postavljanje oglasa od strane agencija za nekretnine ili nekih drugih firmi koje se bave sličnom delatnošću.

Sajt ne traži novčane naknade za postavljanje oglasa.

Svi oglasi treba da su u skladu sa konceptom sajta, što znači da obavezna polja u formi za unos se moraju upisati. Obavezna polja su označena u formi za unos oglasa.

Sajt zadržava pravo usklađivanja oglasa prema svom konceptu.

Nepotpuni oglasi neće biti prikazani na sajtu.

Broj oglasa nije ograničen. Ponovljeni oglasi nisu dozvoljeni i isti će se brisati iz ponude.

Za tačnost podataka iz oglasa garantuje korisnik koji postavlja oglas. Sajt ne garantuje za validnost podataka.

Novounešeni oglasi biće prikazani na sajtu u najkraćem roku.

Trajnost jednog oglasa je mesec dana počevši od dana kada je oglas prikazan na sajtu.

Korisnik ima prava da povuče svoj oglas pre isteka ove trajnosti.

Ukoliko korisnik želi da produži trajanje svog oglasa nakon isteka trajnosti, to može uraditi putem kontakt informacija prikazanih na sajtu.Ostale odredbe

SAJT, I SVI SADRŽAJI, INFORMACIJE, PROIZVODI I SERVISI KOJI SE POJAVLJUJU U OKVIRU SERVISA SAJTA DOSTUPNI SU "ONAKVI KAKVI SU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA U BILO KOM SMISLU. SAJT SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZRAŽENIH, PODRAZUMEVANIH ILI PROPISANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE TRGOVINE, POGODNOSTI ZA ODGOVARAĆU NAMENU I PROTIV PREKRŠAJA INTELEKTUALNIH PRAVA. NE GARANTUJEMO SIGURNOST, POUZDANOST, NEPREKIDNOST I PERFORMANSE SAJTA. NE GARANTUJEMO ZA USLUGE ILI PROIZVODE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU SAJTA ILI LINKOVA ILI REKLAMA NA NJOJ, KAO NI ZA BILO KAKVE INFORMACIJE ILI SAVETE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU SAJTA.

KORIŠĆENJEM SAJTA PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU ZBOG INFORMACIJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU SAJTA, ZA ŠTETU NASTALU UČITAVANJEM FAJLOVA I DOKUMENATA NA VAŠ RAČUNAR, I ZA BILO KOJI DRUGI VID ŠTETE NASTAO ZBOG BILO KAKVIH SADRŽAJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU SAJTA.

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA SAJTA NEĆE BITI ODGOVORAN NIJEDNOM KORISNIKU, U SMISLU NJENOG PRAVILNOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA ILI OSLANJANJA NA SAJT. NA ZAHTEVE KOJI PROIZLAZE IZ OVOG UGOVORA ILI SU TEMA OVOG UGOVORA PRIMENJUJE SE OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U SMISLU SPREČAVANJA NAKNADA ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, HAVARIJSKU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU, KAZNENU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV BAZIRAN NA GARANCIJI, UGOVORU, UVREDI (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ILI NA DRUGI NAČIN (ČAK I AKO JE SAJT OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA). OVAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMENJUJE SE BILO DA ŠTETA PROISTIČE IZ PRAVILNOG I NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA SAJTA ILI OSLANJANJA NA SAJT, ZBOG NEMOGUĆNOSTI DA SE KORISTE SERVISI SAJTA, ILI ZBOG PREKIDA, OBUSTAVLJANJA ILI OKONČANJA RADA SERVISA SAJTA (UKLJUČUJUĆI I SLUČAJEVE GDE JE RAZLOG ZA TO TREĆE LICE). OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMENJUJE SE U SMISLU ŠTETE ZBOG DRUGIH INFORMACIJA, SERVISA, USLUGA, SAVETA ILI PROIZVODA DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU LINKOVA ILI REKLAMA NA SAJTU. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TAKOĐE SE ODNOSI NA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK PROFITA, ILI GUBITAK PODATAKA, BEZ OBZIRA NA PRAVILNO ILI NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE SAJTA. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DALJE SE ODNOSI I NA SVE INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODE KOJI SE POJAVLJUJU NA SAJTU, ILI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANI SA SAJTOM.


Ni pod kojim okolnostima sajt nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa njom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnja trećih lica i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.