Bez povećanja poreza na imovinu u 2012. godini | Niš Nekretnine

Bez povećanja poreza na imovinu u 2012. godini

Porez na imovinuPorez na imovinu neće biti povećan u 2012. godini, predviđeno je izmenama Zakona o porezima na imovinu, koje je danas usvojio srpski parlament.

Te izmene predviđaju da za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, poreska obaveza za 2012. godinu za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti ne može biti utvrđena u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze za 2011. godinu.

Predviđeno je i da se na pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari, porez na imovinu plaća na razliku njegove površine i površine od 10 ari, kako je to već propisano za prava na građevinskom zemljištu koja su predmet oporezivanja porezom na imovinu.

Za nepokretnosti date u državinu i na korišćenje po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, predviđeno je da obveznik poreza na imovinu bude primalac lizinga.

Porez na imovinu ne plaća se na zemljište pod objektom na koji se porez plaća, nezavisno od vrste tog zemljišta, kako bi se otklonila mogućnost da obveznik plaća porez i na površinu objekta i na površinu zemljišta na kome se taj objekat nalazi.

Ukinuta je obaveza obveznicima koji ne vode poslovne knjige da, najkasnije do 31. decmebra 2011. godine, podnesu nove poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu.

20.10.2011.
Izvor: Economy.rs