Potreban rad i sigurnost u prometu nekretninama | Niš Nekretnine

Potreban rad i sigurnost u prometu nekretninama

Završena javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Članovi Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije istakli interes za udruživanje kroz komorski sistem.

U Srbiji je završena javna rasprava (trajala je do 13.maja) o Nacrtu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Nacrt zakona je izradilo Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, istaknuto je na sednici Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije – Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Kroz javnu raspravu članovi Grupacije imali su mogućnost se preko sistema Privredne komore Srbije izjasne o predloženom Nacrtu budućeg zakona i da donosiocu zakona upute primedbe, predloge i sugestije kako i na koji način da se poboljša kvalitet budućeg zakona, a sve u interesu onih koji treba da ga sprovode u praksi. U toku rasprave na sednici prisutni su posebno istakli interese da se udružuju kroz komorski sistem. Jer, kako su istakli, samo na taj način, mogu da ostvare svoje prava, interese i uticaj, u cilju boljeg i uspešnijeg poslovanja. Oni su naglasili da samo udruženi preko komorskog sistema treba da nastupaju na sajmovima nepokretnosti, a već uskoro to je u  Moskvi i Beču. 

Predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije, Damir Borić, posebno je ukazao na potrebu kvalitetnog infomisanja i predstavljanja interesa članica u javnosti. On, je potom istakao, da se sve to veoma kvalitetno već ostvaruje kroz aktivnosti, pripremu i slanje informacija Službe za informisanje Privredne komore Srbije, medijima u zemlji.  

Glavni razlog za donošenje zakona o prometu i zakupu nepokretnosti jeste da se obezbedi pravna sigurnost za građane i pravna lica koji koriste usluge posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti. Prilikom predlaganja zakona Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, naročito je imalo u vidu da pojedinac i njegove porodice kupovinom i zakupom stambenog prostora rešavaju krucijalna egzistencijalna pitanja i da se radi o transakcijama velikih novčanih iznosa. Usvajanjem zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti u Srbiji će prvi put ova oblast biti uređena, u skladu sa evropskim standardima.

 

Budućim zakonom se uvodi Registar posrednika i propisuju uslovi za upis privrednih društava i preduzetnika čime stiču aktivnu legitimaciju za obavljanje delatnosti.  Zakonom se propisuju i određeni uslovi koje posrednik mora da ispunjava, kao što su adekvatna prostorija i oprema za rad. Ono što je veoma bitno, ovim zakonom obezbediće se obaveza da za svaki posao posredovanja u prometu nepokretnosti mora biti zaključen pisani ugovor između nalogodavca i posrednika. Istovremeno, uvodi se i obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu, što je jedna od postojećih evropskih normi.

 

,,Zakon će precizno da definiše i pojam agenta i uslove pod kojima može time da se bavi i upiše u Evidenciju agenata. Osoba koja želi da bude agent mora da ima najmanje srednju stručnu srpemu, kao i da položi stručni ispit, dok će podzakonskim aktima biže biti uređen sadržaj, način i rok polaganja tog ispita. Inače, u pravnom sistemu Republike Srbije oblast posredovanja u prometu nepokretnosti nije do sada bila pravno uređena, zbog čega se javljalo niz problema u praksi’’, kaže sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije mr Gordana Hašimbegović.

Tržište nekretnina u Srbiji danas karakteriše veliko učešće sive ekononomije, nestručnost u obavljanju poslova i velika nesigurnost za učesnike, a ta situacija će se znatno pozitivno promeniti usvajanjem zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti i zakupu, kaže predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije, Damir Borić. Po njegovim rečima i danas postoji veliki broj onih koji obavljaju tu delatnost, a nisu registrovani, zbog čega su nedostupni nadležnim inspekcijskim organima.  Zbog nepostojanja zakona koji reguliše ovu oblast i nepoštovanja dobrih poslovnih običaja država i svi učesnici u prometu nepokretnosti – posrednici, agenti, korisnici usluga susreću se sa velikim problemima, a prisutan je i ne mali broj prevara. Bilo je i slučajeva da klijenti ne retko odbijaju da zaključe Ugovor o posredovanju sa posrednikom – čime se izbegava plaćanje poreza za izvršene usluge, kao i evidencija prometa.

 

,,Ovakvo stanje nikome neodgovara – ni posrednicima koji se porofesionalno bave delatnošću, ni građanima koji plaćaju provizije za minimalnu ili nikakvu uslugu, ali ni državi’’, kaže Borić. Poseban problem je predstavljalo i nepoštovanje Zakona o oglašavanju nepokretnosti, koje se obavljalo na nepropisan i nemoralan način. Članovi grupacije su ukazali i na problem poreskog tretmana oglašavanja ponude nekretnina u časopisima i na poslovnim  sajtovima.

 

 

Potrebno je da se Zakonom/Uredbom definiše poreski tretman oglašavanja ponude nekretnina  u časopisima i na poslovnim sajtovima  - kao neophodan trošak poslovanja (koji bi se knjižio na  račun), a ne kao trošak reklame (koji je u poreskom bilansu neoporeziv do iznosa od pet odsto ukupnih prihoda). Privredni subjekti koji prihode ostvaruju isključivo posredovanjem u prometu nekretnina, iste ne mogu da ostvaruju bez redovnog oglašavanja svojih ponuda. Oglašavanje nekretnina čini 40 odsto troškova redovnog poslovanja.

 

Nelegalnim posrednicima, kaže Borić, donošenje zakona o posredovanju u prometu i zakupu neporetnosti ne odgovara, jer ukoliko nastave sa aktivnostima, u potpunosti će biti u sukobu s njegovim odredbama i prema njima će se primenjivati najstrože kaznene odredbe.

 

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije zauzela je stav da nadležni organi, nakon stupanja na snagu zakona trebaju da najpre kontrolišu nelegalno poslovanje, čije učešće na tržištu posredovanja u prometu nepokretnosti zauzima izuzetno visok procenat od početka ekonomske krize.

 

 

09.06.2013.
Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 13.5.2013.