Do građevinske dozvole za 26 dana | Niš Nekretnine

Do građevinske dozvole za 26 dana

Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji biće na javnoj raspravi od 29. jula do 20. avgusta. Objedinjena procedura za izdavanje lokacijskih uslova. Niže cene naknade za uređenje zemljišta od 48 odsto. Plaćanje u 120 rata.

Izmena zakona

Odbor za privredu i finansije Vlade Srbije usvojio je Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, a javna rasprava počinje 29. jula i trajaće do 20. avgusta. Tekst Nacrta objavljen je na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.


Suština novih rešenja - maksimalno pojednostvljena procedura i znatno smanjeni troškovi.


Investitori će u samo jednoj službi (odrediće je Ministarstvo građevinarstva, pokrajina ili lokalna samouprava, u zavisnosti od toga u čijoj je nadležnosti izdavanje dozvola za konkretan objekat) dobijati sve potrebne papire, od lokacijskih uslova, građevinske dozvole, potvrde o prijavi radova do upotrebne dozvole. Sve uslove i dokaze, uključujući i one koje izdaju komunalna preduzeća, neće pribavljati investitor, već nadležna služba. Dakle, objedinjena procedura novina je u predloženom zakonu.

Lokacijski uslovi izdavaće se u roku od najviše 23 dana od podnošenja zahteva, građevinska dozvola za tri dana, potvrda o prijavi radova odmah, upotrebna dozvola - tri dana.

Do sada su investitori plaćali razne parafiskalne namete da bi došli do građevinske dozvole. Ubuduće će to biti samo stvarni troškovi. Više neće postojati naknada za uređenje zemljišta već doprinos koji predstavlja stvarni trošak opremanja lokacije. 

Tu obavezu investitor mora da reguliše pre prijave radova, jednokratno, sa popustom od najmanje 30 odsto (veći popust može da odobri lokalna samouprava) ili na najmanje 60 mesečnih rata.

Primera radi, naknada za uređenje zemljišta sada u Beogradu iznosi i više od 47.000 dinara po kvadratu objekta. Izmenama i dopunama zakona predviđena je formula za obračun, ali i ograničenja, koja će morati da primenjuju lokalne samouprave. Tako doprinos za uređenje zemljišta u Beogradu ne može da premaši 25.000 dinara, što je pojeftinjenje od 48 odsto. 

 

- KONVERZIJA UZ NAKNADU -

Izgradnja

Pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu važi za privredna društva u restrukturiranju, sportska društva ili udruženja građana, preduzeća koja su u privatizaciji promenila vlasnike i za ona koja su stekla pravo korišćenja na državnoj parceli radi izgradnje, ali lokaciju nisu privela nameni.

Naknada predstavlja tržišnu vrednost parcele u momentu podnošenja zahteva. Obračunava se na osnovu prosečne cena kvadrata zemljišta u odgovarajućoj zoni prema propisima kojima se uređuje porez na imovinu.

Naknada može da se plati na 120 mesečnih rata, a ako se izmiri jednokratno, ostvaruje se popust od 50 odsto.

Predviđena je mogućnost da se na izgrađenom građevinskom zemljištu stekne pravo svojine bez naknade, i to na zemljištu ispod objekta i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu objekta.

Ova kategorija investitora može da ostvari pravo na izgradnju i sa pravom korišćenja, ali samo do 31. decembra 2016. godine.

 

 


 

 

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

 

 

28.07.2014.
Izvor: Večernje Novosti