Usvojen Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti | Niš Nekretnine

Usvojen Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti

 

Skupština Srbije usvojila je Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti koji, prema rečima predlagača, treba da uspostavi red uvođenjem registra posrednika i smanji crno i sivo tržište. 

Poslanici skupstina srbije

Taj zakon bi trebalo da obezbedi pravnu sigurnost za građane i pravna lica u korišćenju usluga posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Zakonom se uvodi registar posrednika koji će voditi ministarstvo nadležno za poslove trgovine. Precizirano je da poslove posredovanja mogu obavljati samo privredni subjekti - preduzetnici i privredna društva, upisani u registar posrednika.

Predviđeno je i redovno ažuriranje tog registra što će omogućiti svakom učesniku na tržištu - kupcu, zakupodavcu, prodavcu, da vide koje su agencije za promet nepokretnosti legalne.

Posrednik je u obavezi da uplaćuje godišnju premiju osiguranja za eventualnu štetu koju obavljanjem poslova posredovanja može pričiniti nalogodavcu, u iznosu od minimum 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po jednom osiguranom slučaju, odnosno minimalno 45.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve odštetne zahteve u jednoj godini osiguranja.
 
Takođe, da bi preduzetnik obavljao poslove posredovanja mora on ili zaposleni koji radi kod njega da ima položen stručni ispit za poslove posredovanja
 
Odredbe zakona koje se odnose na upis u registar i plaćanje osiguranja počeće da se primenjuju 18 meseci nakon stupanja zakona na snagu.
 
Takođe, posrednik je dužan da vodi evidenciju o posredovanju. Evidencija sadrži podatke o ugovorima o posredovanju i ugovorima o potposredovanju, a naročito podatke o nalogodavcu, nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, ishodu posredovanja i posredničkoj naknadi.
 
Što se oglašavanja tiče, posrednik je dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.
 
Zabranjeno je oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti za čiji promet, odnosno zakup posrednik nema zaključen ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o potposredovanju. 
 
Zakon stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a više ostale odredbe možete pročitati ovde:
Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti
 
 
 
 
Povezane teme : Potreban rad i sigurnost u prometu nekretninama
 
 
 

01.11.2013.
Izvor: Beta