Propisani normativi za stambene zgrade i stanove | Niš Nekretnine

Propisani normativi za stambene zgrade i stanove

 

 

Na osnovu člana 201. tačka 27) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US i 24/11) i člana 24. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja doneo je - Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova ("Sl. glasnik RS", br. 58/2012)  koji je stupio na snagu 21. juna 2012. godine, a počinje da se primenjuje – 1. juna 2013. godine. 

 

Za vas izdvajamo iz pravilnika:

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i normativi za projektovanje, odnosno izradu glavnog projekta, za izgradnju stambenih zgrada i stanova kao i drugih objekata koji imaju namenu stanovanja, za koje gradevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave.

 

projektovanje

Pravilnikom su definisani pojedini pojmovi, pa je:

 1. stambena zgrada je samostalna upotrebna celina koju sačinjava sklop prostornih jedinica (više od tri stana, sa jednim zajedničkim ulazom), čija je osnovna namena stanovanje;
 2. stan je prostorna jedinica, odnosno skup prostora i prostorija koji čine jedinstvenu upotrebnu celinu koja obezbeđuje uslove za življenje i boravak u njemu;
 3. veličina stana određena je neto površinom stana;
 4. struktura stana je određena brojem i namenom prostorija;
 5. etaža je nivo u zgradi, koji može biti podzemni i nadzemni;
 6. spratnost zgrade se iskazuje oznakama i brojem svih etaža u objektu, a broj etaža zgrade čiji su pojedini delovi različite visine (spratnosti) iskazuje se brojem etaža najvišeg dela zgrade.

 

Stambenu jedinicu sačinjavaju sledeće grupe prostora:

 1. stambeni prostori;
 2. pomoćni prostori;
 3. prostori za kretanje;
 4. otvoreni prostori.

 

Stambeni prostori su prostori stana predviđeni za boravak (dnevna soba, višenamenska soba), obedovanje (trpezarija), pripremu hrane (kuhinja), spavanje i rad (soba).

Pomoćni prostori su prostori stana predviđeni za čuvanje hrane (kuhinjska ostava, plakarska ostava za hranu), održavanje lične higijene (kupatilo,WC), prostor za odlaganje stvari, kao i održavanje stana (garderoba, prostor ili prostorija za potrebe domaćinstva, plakarska ostava za potrebe domaćinstva).

 

projektovanje 2Struktura stana - stan, prema strukturi (shodno Pravilniku), ima sledeće prostore i prostorije:

 • garsonjera: ulazna zona, višenamenska soba sa prostorom za pripremu hrane (čajna kuhinja) i kupatilo;
 • jednosoban stan: ulazna zona, prostor za pripremu hrane (kuhinja), višenamenska soba sa prostorom za obedovanje i kupatilo;
 • jednoiposoban stan: ulazna zona, prostor za pripremu hrane (kuhinja), dnevna soba, prostor za obedovanje, soba za jednu osobu i kupatilo;
 • dvosoban stan: ulazna zona, prostor za pripremu hrane (kuhinja), dnevna soba, prostor za obedovanje, soba sa zajedničkim krevetom i kupatilo;
 • dvoiposoban i veći stan: ulazna zona, prostor za pripremu hrane (kuhinja), dnevna soba, prostor za obedovanje, sobe, kupatilo i WC.

Minimalne dimenzije prostorija i prostora u stanu:

Dnevne sobe, višenamenske sobe i sobe ne mogu biti uže od polovine svoje dužine.

Minimalna širina dnevne sobe i višenamenske sobe iznosi:

 • 330 cm - garsonjera, jednosobni i jednoiposobni
 • 340 cm - dvosobni i dvoiposobni
 • 360 cm - trosobni i troiposobni
 • 380 cm - četvorobni i veći.
 
Minimalna širina sobe iznosi:
 
 • soba za 1 osobu - 210 cm
 • soba za 2 osobe 240 cm
 • soba sa zajedničkim krevetom - 280 cm

Minimalne širine u stanu:

 

 • kuhinja - 170 cm, 
 • kupatilo – 160 cm, 
 • WC - 90 cm, 
 • dnevna soba – 330 cm 
 • trpezarija – 220 cm. 
 
Na ulazu u stambenu zgradu mora se predvideti vetrobran. Dimenzije vetrobrana određuju se prema broju stanara koji ga koriste, kao i prema opremi. Najmanja dubina vetrobrana iznosi 210 cm, a najmanja širina, u zgradi do 30 stanova iznosi 180 cm, u zgradi do 40 stanova iznosi 240 cm, a u zgradi do 60 stanova iznosi 360 cm.

 

NIJE DOZVOLJENA direktna veza između kupatila, odnosno WC-a i dnevne sobe i trpezarije. Svi stambeni prostori stana - moraju biti neposredno prirodno osvetljeni kroz fasadne otvore.

Najmanja širina slobodnog prolaza - između kuhinjskih elemenata i zida, kod jednoredne kuhinje, iznosi 110 cm, a između dva reda elemenata, kod dvoredne kuhinje, iznosi 90 cm.

 
Detaljnije ovde: Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

09.06.2013.
Izvor: Propisi.com, slglasnik.com