Pravilnik o energetskoj efikasnosti | Niš Nekretnine

Pravilnik o energetskoj efikasnosti

 

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada kao i Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima u potpunosti kreće sa primenom od 30. septembra 2012. godine.

Pravilnikom je obuhvaćeno deset kategorija objekata:

- stambene zgrade sa jednim stanom

- stambene zgrade sa dva ili više stanova

- upravne i poslovne zgrade

- zgrade namenjene obrazovanju i kulturi

- zgrade namenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti

- zgrade namenjene turizmu i ugostiteljstvu

- zgrade namenjene sportu i rekreaciji

- zgrade namenjene trgovini i uslužnim delatnostima

- zgrade mešovite namene

- kao i zgrade za druge namene koje koriste energiju.

 

Primena ovih paravilnika se ne odnosi na zgrade za koje se ne izdaje građevinska dozvola, zgrade koje se grade na osnovu privremene građevinske dozvole, kao i zgrade koje se grade na osnovu građevinske dozvole za pripremne radove, zatim na radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade koje se ne greju i ne klimatizuju, kao i zgrade koje se povremeno koriste tokom zimske i letnje sezone (manje od 25% vremena trajanja zimske odnosno letnje sezone).

 

Pravilnik se primenjuje i na rekonstrukciju, dogradnju, obnovu, adaptaciju, sanaciju i energetsku sanaciju postojećih zgrada; rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara i zgrada u njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara, upisanih u Listu svetske kulturne baštine i objekata u zaštićenim područjima, u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara i sa uslovima organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturnih dobara.

Kompletan Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnik o načinu izdavanja sertifikata možete preuzeti ovde:

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada 

Pravilnik o uslovima, sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata 

20.09.2012.
Izvor: www.efikasnost.com