Šta Vam sve banke traže za stambeni kredit | Niš Nekretnine

Šta Vam sve banke traže za stambeni kredit

 

Ponuda stambenih kredita u Srbiji prilično je ujednačena, i većina banaka po sličnim kamatama nudi zajmove. Prema podacima Udruženja banaka Srbije, do 30. juna ove godine građani su uzeli oko 90.000 stambenih kredita ukupne vrednosti 335,3 milijarde dinara (oko tri milijarde evra).

Potpisivanje ugovora

Banke nude dinarske i kredite u evrima, sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, i bez tog osiguranja, subvencionisane zajmove, kao i stambene kredite za adaptaciju.

 

Primer stambenog kredita u evrima u banci Inteza:

  • Kupoprodajna cena: 43.000 EUR
  • Učešće klijenta: 13.000 EUR
  • Iznos kredita: 30.000 EUR
  • Period otplate: 360 meseci
  • Mesečna rata: 154,83 EUR
  • Godišnja kamatna stopa: 
  • 6M EURIBOR + 4,25% promenljiva
  • EKS (na godišnjem nivou): 4,97%

Stambeni krediti u banci Inteza sa osiguranjem NKOSK dostupni su od 10.000 evra do 80 odsto od visine kupoprodajne vrednosti nekretnine koju planirate da kupite. Maksimalan rok otplate je 30 godina.

 

- Da bi postao korisnik ovog kredita, osim urednog izveštaja Kreditnog biroa, klijent bi trebalo da bude zaposlen na neodređeno vreme u trajanju od najmanje šest meseci, da ima godinu dana ukupnog radnog staža, kao i da u trenutku apliciranja za zajam ima najmanje 23 godine, odnosno 70 godina u momentu isplate poslednje rate kredita. Prosečan iznos odobrenog stambenog kredita je 40.000 evra – kažu u banci Inteza.

 

U Sosijete ženeral banci, da bi vam odobrili kredit, potrebno je da imate najmanje 20 godina, odnosno maksimum 70 godina u trenutku dospeća poslednje rate.

Traži se da klijent ima stalni radni odnos, minimum šest meseci kod sadašnjeg poslodavca, da mu se plata uplaćuje na račun otvoren u Sosijete ženeral banci, a u svojstvu sadužnika može se javiti još jedno lice, uži član porodice.

 

Ukoliko želite da se skućite pomoću kredita Rajfajzen banke, takođe se traži da otvorite tekući račun u ovoj banci na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada.

- Potrebno je da minimalno mesečno zarađujete 18.000 dinara, i da ste minimum tri meseca na trenutnom radnom mestu. Minimum 20 godina u trenutku odobrenja i 70 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita. Priložiti kopiju poslednjeg računa postpejd mobilnog telefona – kažu u Rajfajzen banci.

U Rajfajzen banci su pobrojali i svu potrebnu dokumentaciju za kredit:

- Popunjen i overen zahtev za kredit, foto-kopija lične karte podnosioca, foto-kopija lične karte prodavca, predugovor o kupoprodaji nekretnine (ne mora biti overen), kao i dokaz o vlasništvu nad hipotekom: izvod iz zemljišnih knjiga, zapisnik o izlaganju, odnosno list nepokretnosti u fazi izlaganja sa napomenom da tereta nema (za nekretninu koja se stavlja pod hipoteku). Od dokumenata potrebna je i procena sudskog veštaka za oblast građevinarstva, rešenje veštaka o upisu u registar sudskih veštaka, foto-kopija lične karte založnog dužnika i njegovog bračnog druga, pravosnažna građevinska dozvola i prijava početka radova (ukoliko se kupuje stan u izgradnji) – dodaju u Rajfajzen banci.

 

U Erste banci prosečan iznos stambenog kredita je 30.000 evra.

Kredit se odobrava građanima koji imaju najmanje 21 godinu, odnosno 70 godina uz solidarnog dužnika pri dospeću poslednje rate. Neophodno je da klijent ima radni odnos na neodređeno vreme, minimum šest meseci kod poslednjeg poslodavca ili status penzionera. Isti uslovi važe i za solidarnog dužnika – navode u Erste banci.

 

U bankama tvrde da proces odobravanja stambenih kredita traje do mesec dana. 

 

PONOVO DOSTUPNI SUBVENCIONISANI STAMBENI KREDITI

 

Posle višenedeljnog zastoja, ponovo je počelo odobravanje subvencionisanih stambenih kredita.

Stambeni objekti - zgrade

Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede nastavili su danas sa potpisivanjem ugovora za subvencionisane stambene kredite. Potpisivanju ugovora sa korisnicima kredita učestvuju ministri oba ministarstva.

 

U daljem sprovođenju Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje za 2013. godinu, potpisivanju ugovora sa korisnicima kredita učestvuju ministri oba ministarstva. 

27.10.2013.
Izvor: Kamatica, Telegraf, Blic