Preko notara brže do upisa u katastar | Niš Nekretnine

Preko notara brže do upisa u katastar

U REPUBLIČKI geodetski zavod od ponedeljka su počeli da stižu prvi zahtevi za upis nepokretnosti - od notara. Od 1. jula, naime, zaživeo je novi Zakon o katastru, po kome javni beležnici po službenoj dužnosti šalju ispravu katastru za upis nepokretnosti za ugovore koje su overili.

Već prvog dana samo u kancelariji beležnika Srbislava Cvejića, predsednika Javnobeležničke komore, overeno je desetak ugovora za promet nekretnina i toliko zahteva otišlo je za upis u katastar.

- Beležnici automatski šalju zahteve samo za upis nekretnina za koje su ugovori sklopljeni posle 1. jula, dok za sve ostale ugovore overene ranije zahtev i dalje moraju da nose sami građani - kaže Cvejić.

Notar overa

Kada su u pitanju ugovori o objektima koji se nalaze u procesu ozakonjenja (legalizacije), notari, kako objašnjava naš sagovornik, takođe šalju katastru dopis, ali samo da bi takva nekretnina bila evidentirana u posebnu evidenciju o nelegalnim objektima. Stranka mora da čuva primerak ugovora da bi jednog dana, kada objekat bude legalizovan, ona ili punomoćnik mogli da ga odnesu zarad uknjižbe.

Prvog dana rada po novom zakonu gužve su se stvorile zbog poreskih prijava. Naime, građanima nije bilo jasno da li prijave, koje notari od sada šalju Poreskoj upravi za nekretnine čije su kupoprodajne ugovore overili, popunjavaju oni ili beležnik.

- Stranka treba da popuni, potpiše i donese beležniku i poresku prijavu za prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, i prijavu poreza na imovinu. Mi ne popunjavamo prijave - kaže Cvejić.

Ukoliko stranka insistira da porez prijavi sama ili, pak, ne popuni obe poreske prijave, notar šalje Poreskoj upravi službenu belešku o tome umesto poreske prijave.

Obrazac poreske prijave, objašnjava Cvejić, građani mogu da nađu na sajtu Ministarstva finansija, a pomoć im mogu pružiti advokati, agencije za promet nekretnina i druge konsultantske kuće koje posreduju u prometu.

Usluge notara još nisu utvrđene javnobeležničkom tarifom, ali se pretpostavlja da neće prelaziti 1.800 dinara. Taksu za upis u katastar od 5.500 dinara građani plaćaju kada se pokrene postupak uknjižbe i kada im katastar uz rešenje pošalje i opomenu za plaćanje.

Nova procedura građanima, izuzev vremena, štedi i iznos republičke administrativne takse od 310 dinara.

- Kada notar dostavlja ispravu za upis nepokretnosti, građani su oslobođeni plaćanja takse za podnošenje zahteva, jer se on podnosi po službenoj dužnosti - objašnjava Gordana Zorić iz RGZ. - Iznosi taksa za upis su nepromenjeni. Važno je da građani znaju da do kraja 2020. primamo i papirne zahteve. Upis ranije kupljenih nepokretnosti se odvija kao i do sada. Važno je napomenuti i da notar samo podnosi zahtev za upis, a rešenje izdaje RGZ.

Briga i o nekretninama u procesu legalizacije

POSEBNA IZJAVA

ZAKON o katastru uveo je novinu - izjavu supružnika da je imovina kupljena na ime njegovog bračnog druga imovina samo tog bračnog druga. Ona se kasnije ne tretira kao zajednička, npr. prilikom razvoda, ističe advokat Miodrag Papić. Ukoliko supružnici ne potpišu i overe takvu izjavu, katastar po službenoj dužnosti upisuje imovinu kao zajedničku. Samim tim nijedan od supružnika neće moći da koristi pravo poreskog oslobađanja prilikom kupovine drugog stana.

16.07.2018.
Izvor: novosti.rs